1, 2, 3 Start !

Zapraszamy wszystkie osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny we Frankach Szwajcarskich w GE Money Banku – obecnie Banku BPH i czują się przez bank naciągnięte i oszukane.

Po pierwszej wygranej sprawie z bankiem (BRE BANK) oraz kolejnych sprawach, które są w toku (m.in. Millenium) przyszedł czas, aby zmierzyć się z kolejnym – BPH (dawny GE Money Bank).

Na stronie będziemy przedstawiać najnowsze informacje dot. naszej sprawy.
Jak wiecie koszty pozwu zbiorowego są spore, natomiast możemy je obniżyć tylko poprzez ilość osób jaka zdecyduje się dołączy.

Aktualnie jesteśmy na etapie zbierania jak największej ilości zainteresowanych osób, dlatego zachęcam do odwiedzenia zakładki Zgłoszenie i dopisania się do listy.

Lista będzie tworzona, aby mieć wiedzę na temat realnej liczby osób. Dzięki temu będziemy mogli zgłosić się do kancelarii prawnych i zacząć rozmawiać o konkretnych kwotach jakie każdy z nas musiałby ponieść.

Na podane adresy mailowe nie będziemy wysyłać bieżących informacji – one będą się pojawiać na stronie – wyślemy maile w najważniejszych momentach np. zostanie wybrana kancelaria i będzie konieczność, aby każdy osobiście skontaktował się w celu dopełnienia formalności.

Zachęcam wszystkich do wspólnego tworzenia tej strony, ponieważ sprawa dotyczy tylko pojedynczych osób, tylko nas wszystkich.

45 wypowiedzi nt. “1, 2, 3 Start !

 1. Katarzyna Kow

  Brak oświadczenia o RYZYKU WALUTOWYM przy podpisywaniu aneksu!!!!!!!!!!!!!!!!!! Złożona reklamacja do banku oraz pismo ze skargą do Komisji Nadzoru Finansowego.

 2. Marcin

  Witam.
  Poprosze o przyslanie adresu kancelarji.
  Dziekuje z gory i pozdrawiam.

 3. Janina Dahl

  Ja mam taką umowe przed 1 lipca 2006 a dobieralam aneksem wiekszą sume w roku 2007. Czy mam podeslac umowe?

 4. frankiwbph.pl

  Panie Marcinie,
  przyjęliśmy od Pana zgłoszenie i został Pan wpisany na listę. W tym momencie trwają rozmowy z różnymi kancelariami i zbieramy chętnych. Jak będziemy mieli pełne informację to będziemy informować drogą mailową.

  Pani Janino,
  na tą chwilę proszę nie przesyłać umowy. Zapraszamy na forum do wspólnych dyskusji.

  Pozdrawiamy

 5. Tadeusz Padzikowski

  Szanowni Państwo, właściwa linia obrony do unieważnienia umów kredytów hipotecznych waloryzowanych w oparciu o kurs waluty CHF to nie wykonanie celowo przez wszystkie banki – ich przedstawicieli wskazań zawartych w Rekomendacji ”S” KNF z roku 2006 (pkt.5.1.7 str.27) oraz MIFID – Dyrektywa UE wprost obowiązująca w Polsce w zakresie obowiązku przedstawienia nam kredytobiorcom rzetelnej pełnej tzw, ”symulacji” – skali ewentualnego zagrożenia i ryzyka związanego z konsekwencjami wynikającymi z niekorzystnych ewentualnych rażących wachań kursu złotowego wobec waluty obcej CHF w trakcie obsługi kredytu przed zawarciem w/w umów w wyniku np, działań spekulacyjnych na rynku walutowym na co kredytobiorcy nie mieliby żadnego wpływu, a co tak właśnie w tej sytuacji nastąpiło, oraz nie zastosowanie się banku do obowiązku wynikającego z art.355 par.1 i 2 k.c. narażając i obarczając ryzykiem kontraktowym jedynie klientów banku, rażąco naruszając symetrię odpowiedzialności stron umowy za jej aktualny nie korzystny skutek co wskazuje na zastosowanie we wszystkich umowach tzw, abuzywnych klauzul nie dozwolonych prawem aktualnie zarejestrowanych w rejestrze przez Sąd Okręgowy przy UOKiK. To z kolei stanowi podstawę do unieważnienia takich umów co do zasady, ponieważ jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego (sygn.akt.II CKN 728 / 00 ) cyt,… ” iż nie może ostać się umowa w/g art.58 par.3 k.c., której elementy konieczne umowy okazały się nieważne ”

 6. Piotr Tymecki

  Witam,
  Niestety po wpisaniu zgłoszenia nie jestem pewny czy zostało ono przyjęte. Licznik zainteresowanych się nie zwiększył. Na mail nie dostałem też żadnego potwierdzenia. Prosiłbym o potwierdzenie przyjęcia mnie w grono zainteresowanych i jakieś uaktualnienie procedury zgłaszania na stronie internetowej tak aby zainteresowany dostawał potwierdzenie.
  Pozdrawiam
  Piotr T.

 7. Katarzyna Kow

  W pierwszej kolejności należy wskazać, że Rekomendacja S została wydana na podstawie art. 137 pkt 5 Prawa Bankowego, a tym samym stanowi rekomendację ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. W rekomendacjach zawarte są tzw. bankowe normy ostrożnościowe, mające charakter zalecanego przez organ nadzoru bankowego postępowania (jakościowego, a niekiedy także ilościowego), których przestrzeganie nie może jednak zostać nakazane (wymuszone) poprzez zastosowanie przymusu państwowego. Przeważające stanowisko doktryny jest takie, że rekomendacje KNB (w odróżnieniu od uchwał) nie mają mocy wiążącej dla banków. Z uwagi jednak, iż rekomendacje KNB zawierają prezentowane przez Komisję stanowisko oraz stosowane przez nią dyrektywy interpretacyjne, nieprzestrzeganie ich postanowień może skutkować negatywnymi ocenami podejmowanymi w ramach nadzoru następczego.

  Jeśli poszukują Państwo źródła obowiązku należytego poinformowania o usłudze, to zastosowanie znaleźć może w danej sytuacji ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, zgodnie z którą „Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.”

  W takim wypadku, zgodnie z art. 12 ust. 1 wspomnianej ustawy:

  1. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  1) zaniechania tej praktyki;

  2) usunięcia skutków tej praktyki;

  3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

  4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

  5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

  Nadmieniam, że bank GE stosował się do rekomendacji (checklista, którą posiadał jasno wskazuje jakie dokumenty wymaga bank od klienta). Natomiast na stronie BPH tam gdzie jest informacja o kredytach hipotecznych wyszczególnione jest bardzo jasno
  – druki dla osób ubiegających się o kredyt hipoteczny (oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem (nowy wniosek) oraz
  druki dla klientów, którzy już posiadają kredyt hipoteczny (oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem (zmiana warunków umowy). Natomiast w słowniku BPH ANEKS to inaczej ZMIANA WARUNKÓW UMOWY. Więc to oznacza jedno BANK stosował się do Rekomendacji i POWINIEN UŚWIADOMIĆ KLIENTA O RYZYKU.

 8. Katarzyna Kow

  Rekomendacji S KNF z roku 2006 – 5.1. Rekomendacja 19
  Bank powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane klientom informacje były zrozumiałe, jednoznaczne i czytelne.
  5.1.1. Dotyczy to informacji przedstawianych zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy.
  Bank powinien uwzględnić poziom wiedzy klienta, który w większości przypadków
  nie jest specjalistą z dziedziny bankowości.
  5.1.5. Rekomenduje się, aby banki w pierwszej kolejności oferowały klientom kredyty,
  pożyczki lub inne produkty w złotych. Bank może złożyć klientowi ofertę kredytu,
  pożyczki lub innego produktu w walucie obcej lub indeksowanego do waluty obcej
  dopiero po uzyskaniu od klienta banku PISEMNEGO OŚWIADCZENIA, potwierdzającego, że
  dokonał on wyboru oferty w walucie obcej lub indeksowanej do waluty obcej, mając
  pełną świadomość ryzyka związanego z kredytami, pożyczkami i innymi produktami
  zaciąganymi w walucie obcej lub indeksowanymi do waluty obcej.

 9. frankiwbph.pl

  Panie Piotrze,

  otrzymaliśmy zgłoszenie. Licznik jest uaktualniany kilka razy dziennie. Natomiast zgodnie z sugestią postaramy się wprowadzić jakąś automatyzację licznika oraz potwierdzenia.

 10. jacrub

  Z tego co zrozumiałem, choć po nieco pobieżnej lekturze, to walczyć będziemy o uniewaznienie umowy. Jeśli zatem wygramy i umowy staną się niewazne, czy to będzie oznaczało, że nasze kredyty zostaną postawione w stan natychmiastowej wymagalności? A jeśli tylko chodzi o przewalutowanie po kursie z dnia podpisania umowy, to czy będzie to oznaczać, że należy od poczatku każdej umowy przeliczać także oprocentowanie jak dla złotówek? Czy ktoś robił symulację, czy jest to opłacalne? Moim zdaniem główną winą banku jest stosowanie własnego kursu walutowego, który nie jest w umowie prcyzyjnie określony i w praktyce pozwala bankowi na niemal całkowitą dowolność, co z kolei powoduje tzw. nierówność stron umowy i przerzucenie niemal całego ryzyka tylko na jedną ze stron (klienta). W praktyce jeśli ktoś ma ratę np. 300 franków, a kurs średni NBP wynosi 3,40 zł. to powinien zapłacić 1020 zł. ale nasz „ukochany” bank w sobie tylko wiadomy sposób ustalił kurs np. na 3,50 zł i trzeba zapłacić 1050 zł. Niby 30 zł. róznicy to niewiele, ale co miesiąc i razy kilka lat robi się już kwota, a do tego odsetki. Poza tym wielu z nas płaci raty wyższe, niż 300 franków i nadpłaca jeszcze więcej. Gdyby w umowie było precyzyjnie określone w jaki sposób bank ustala kurs, to chyba klops, ale nie jest! Do tego podwyższone oprocentowanie do czasu ustanowienia hipoteki. Może zatem na poczatku walczmy o to, co niemal jest na wyciągnięcie ręki (brak precyzyjnej zasady ustalania kursu jest klauzulą niedozwoloną), bo możemy sobie zęby połamać. A może ktoś o wiekszej wiedzy prawno-finansowej wyprowadzi mnie z błędu?

 11. Grzsio

  Myślę, że nie musimy się martwić tym o co walczymy gdyż jak wybierzemy kancelarię, która skrupulatnie przeczyta umowy to sama nam coś zaproponuje i pokieruje w stronę zwycięstwa. Prawnicy będą wiedzieć co możemy, a na co nie mamy szans.

 12. Barbara Olesińska

  witam
  dopisałam się do grona zainteresowanych, proszę o potwierdzenie przyjęcia mnie w poczet grupy
  pozdrawiam

 13. jacrub

  No dobrze, lepiej nie piszmy „o co walczymy, dokąd zmierzamy” bo mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że pracownicy (w tym szefostwo) BPh też to czytaja, zatem serdecznie ich pozdrawiamy.

 14. Ewa

  Proszę o potwierdzenie przyjęcia mnie do grona zainteresowanych. Nie otrzymałam potwierdzenia na maila.
  Pozdrawiam

 15. Jerzy Korszewski

  Witam,
  Mam umowę z GE/BPH indeksowaną do CHF z 2006 r., jestem zainteresowany przystąpieniem.
  Pozdrawiam-
  Jerzy Korszewski

 16. frankiwbph.pl

  Pani Ewo, otrzymaliśmy zgłoszenie od Pani.

  Panie Jerzy, prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia, które znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIE. Jednocześnie zachęcam do udzielania się na naszym forum.

  Pozdrawiam.

 17. Andrzej R

  Rano przystąpiłem do grupy tj w poniedziałek 26.05.2013 r dostanę informację potwierdzającą…???…na forum php BS Franki w BPH…nic się nie dzieje….

 18. jacrub

  Coś nasza strona zrobiła się statyczna. Dla mnie koszty zaproponowane przez kancelarię są do ogarnięcia, choć może trwają jeszcze negocjacie? Może zgłosiły się inne kancelarie? Może trzeba jeszcze raz przestudiowac umowy, bo myć może bedziemy musieli podzielić się na podgrupy o takiej samej sytuacji prawnej? Może jakieś info na jakim etapie jesteśmy i kiedy ewentualnie „ruszymy”.

 19. Andrzej P

  Nie otrzymałam potwierdzenia na maila po zapisaniu się do grona zainteresowanych. Czy coś nie działa? Pozdrawiam.

 20. Małgorzata

  Witam, nie otrzymałam potwierdzenia na maila o wpisie do grona zainteresowanych – jak mogę to sprawdzić?
  Z informacji, jakie wyczytałam do tej pory na różnych stronach internetowych wynika, że przeciwko temu samemu bankowi (interesuje mnie dawny GE Money Bank) wytoczą pozwy zbiorowe różne kancelarie. Czy to ma sens? Decyzje sądów mogą być w takim razie również różne lub też odbiegać częściowo w swych decyzjach w zasadniczych kwestiach. Jakie kancelarie gromadzą chętnych do pozwów przeciwko temu bankowi? Do kogo mam się zgłosić? Po prostu… co dalej robić? Proszę o poradę i wskazówki.

 21. frankiwbph.pl

  Pani Małgorzato. Nie otrzymaliśmy od Pani zgłoszenia proszę o ponowne wypełnienie formularza.

  Jeżeli chodzi o dalsze kroki to zapraszamy na forum do wspólnych dyskusji.

 22. Iwona

  Witam, również nie otrzymałam maila potwierdzającego rejestrację a jestem bardzo zainteresowana pozwem i rozwojem sprawy.
  Pozdrawiam.

 23. frankiwbph.pl

  Pani Iwono, otrzymaliśmy zgłoszenie i Pani adres mailowy jest na naszej liście.

  W związku z dużą ilością zapytań dot. potwierdzenia zapisania na listę od dzisiaj (29.05) została uruchomiona usługa wysyłająca potwierdzenie na wskazany adres mailowy.

 24. Agnieszka

  Także nie posiadam oświadczenia o RYZYKU WALUTOWYM, nie dostałam go ani podczas podpisywania umowy , ani podczas podpisywania aneksu do umowy.

 25. Katarzyna Kow

  Pani Agnieszko (mail z dnia 01.06.2014)
  Proszę o kontakt sigma.eu@onet.pl w związku z brakiem OŚWIADCZENIA O RYZYKU WALUTOWYM.

 26. Małgorzata

  Witam ponownie. Jak do tej pory nie otrzymałam żadnych informacji ani odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i jestem w próżni a czas upływa i oczywiście działa na niekorzyść. Bardzo proszę o nie: Jakie kancelarie gromadzą chętnych do pozwów przeciwko temu bankowi? Do kogo mam się zgłosić? Po prostu… co dalej robić? Proszę o poradę i wskazówki.
  Pozdrawiam wszystkich „frankowiczów.”

 27. Witam.
  My zaciągnęliśmy kredyt w 2004 roku w złotówkach, w 2006 dobieraliśmy sporą kwotę i wówczas przewalutowaliśmy go na CHFy. Kiedy w 2008 wyjechaliśmy w kwietniu do GB żeby trochę spłacić obciążenie, okazało się, że franek z 2,30 skoczył na 3,40. Oczywiście trochę trwało,zanim zorientowaliśmy się, że nie ma szans, żebyśmy dorzucili funtów do franków, bo to, za co mieliśmy tam skromnie żyć trzeba było oddać niemal w całości na różnice kursowe. Potem wróciliśmy do kraju i w roku 2012 syn skończył liceum, więc trzeba było zakończyć polisę ubezpieczeniową pod tytułem Absolwent, na którą składaliśmy się, bagatela, 15 lat. Zamiast obiecanych 13-14 tysięcy dostaliśmy niecałe 7 i lakoniczną informację od Agenta, że krach na Łolstrit w 2008 roku spowodował, że w tym roku cofnęliśmy się z powodu zaniku kasy na giełdach, poniżej poziomu zero. Zaczęliśmy dociekać, CO się stało w tym cholernym 2008, że mało,że wziąwszy 250.000 zł po 4 latach spłaty mieliśmy prawie 350.000, to nasz syn nie kupi sobie wymarzonego instrumentu. Po lekturze kilku książek o tematyce ekonomicznej i fabularyzowanych filmów tudzież dokumentów filmowych z tamtego czasu, się nam rozjaśniło. No toż ktoś MUSI zapłacić za to, że banki będąc częścią globalnego systemu finansowego, gdzie naczynka przelewają sobie, dolewają, podsuwają i gwarantują nawzajem, straciły na wypłacaniu będącym na początku tego (proszę wybaczyć porównanie) przewodu pokarmowego ojców globalnego systemu prawdziwe pieniądze, utraciły swoje na papierze napisane cyferki. Karmiono nas banialukami o stabilności, gwarancjach, o głębokim sensie długoletniego oszczędzania, mamiąc napisanymi cyferkami po to, żeby sobie wypłacać niewyobrażalnie wielkie naprawdę prawdziwe pieniądze, przynoszone przez nas w zębach i zamieniane na tzw instrumenty finansowe.
  Skądś przecież te cyferki muszą się wziąć, skoro cała zabawa została uznana za nielegalną na skalę światową. Właśnie my jesteśmy tymi strzyżonymi baranami, którzy płacą co miesiąc podwyższone z powodu złodziejstwa globalnego systemu finansowego koszty kredytów i dokładać się musimy na ich wypłacone daaawno temu horrendalne pensje.
  Jak tylko mogę unikam kosztów bankowych. Ale banki zawsze będą górą. Ostatnio Bank BGŻ – to jest dopiero kino – „wycofał się z przyrzeczenia publicznego” w postaci KONTA Z PODWYŻKĄ, które ludzie zakładali mając gwarantowane wszystkie bankomaty za darmo i dopisywanie 1 procenta najwyższego wpływu z miesiąca do stanu konta. O zmianie podobno zostaliśmy powiadomieni stosownym mailem (sic!) a w rzeczywistości większość zorientowała się po około miesiącu,kiedy każdy umoczył na prowizjach średnio półtorej stówki. Polskiego społeczeństwa nie edukuje się. Nikt z nas nie wie, że nie opłaca się mieć ROR, kiedy na koncie co miesiąc nie zostaje przynajmniej 1500 zł (tzn wtedy, kiedy dostaje się pensję i ją całą przeznacza na codzienne potrzeby), nikt nie wie, że namawia się nas do wstępowania jak najwcześniejszego do wspólnoty bankowej, nazywając wręcz wykluczonymi tych, co latają z kasą po punktach opłaty za prąd i czynsz, po to, żeby wychować nas na lojalnych klientów,. Wszak każdy z nas jest tylko człowiekiem. Im nas więcej, tym więcej potencjalnych braczy kredytów pożyczek czy kart kredytowych. Bo wszyscy jesteśmy, niestety, odrobinę chciwi…

 28. Grzegorz

  Witam, również prosiłbym o potwierdzenie przyjęcia do grupy. Kontaktowałem się właśnie z Kancelarią w Warszawie,o której ktoś wspominam na stronie. Otrzymałem info. że projekt jest zawieszony na co najmniej 2 tyg.
  Pozdrawiam

 29. Małgorzata

  Witam, ponownie proszę o potwierdzenie mojej rejestracji, gdyż do tej pory nie otrzymałam go. Ja również wysłałam wszystkie dokumenty do tej kancelarii i uiściłam opłatę, ale kancelaria zawiesiła działania, ponieważ zgłosiło się tylko 9 chętnych. Czyżby cała reszta znalazła pomoc w innych kancelariach? Proszę więc o podanie adresu, pod który ja również mogłabym się zgłosić, bowiem w większości siła. Poza tym nie wyobrażam sobie sytuacji, w której np. taki pozew złożą poszkodowanie frankowicze w Poznaniu, a co z resztą? Wyrok obejmie tylko ich? Drodzy Państwo, to wszystko toczy się ślimaczym tempem. Brakuje energii, charyzmy, konkretów. W szczegółach dotyczących warunków zawartych w umowach kredytowych, jakie Państwo zamieszczacie na forum, powinni już bardzo konkretnie rozeznać się prawnicy. Proszę o podanie kontaktów do innych kancelarii.
  Pozdrawiam.

 30. Grzegorz

  Zgadzam się z Panią Małgosią. Zapał przygasł,a każdy działa na własną rękę. Myślę,że trzeba znaleźć Kancelarię,która da nam czas Np 3 m-ce jasno określając progi tzn. będzie Was 100 to tyle a Np 200,300 itd. to tyle
  Najlepiej byłoby wybrać dwie,trzy osoby nad reprezentujące. Np zaplanować spotkanie wszystkich zainteresowanych w mieście,gdzie jest najwięcej chętnych do przystąpienia do pozwu. Ustalić sztywny termin Np. w połowie września i kto naprawdę chce powalczyć to przyjedzie.Proponuję aby o terminie oraz wyborze Kancelarii zadecydowała jedna osoba, która nakręciła całą sprawę.Reszta musi się dostosować a pieniaczy nam nie potrzeba.Jeszcze jedno każdy chętny na spotkanie wpłaciłby 50-100 zł. wcześniej żeby czasem 80 % się nie rozchorowało.Może to brzmi brutalnie,ale jak się będziemy na tym etapie bawić w demokrację to nigdy się nie zorganizujemy.
  Pozdrawiam,
  Grzegorz

 31. Małgorzata

  Ma Pan rację, Panie Grzegorzu. Ale czy aż trzy miesiące to nie zbyt odległy czas? Rozumiem, że wakacje za pasem, ale może właśnie urlop poświęcić na załatwienie naszej sprawy? Nie każdy może wziąć urlop na żądanie. Poza tym klienci banku BRE potrafili zorganizować się bardzo szybko i już sprawę wygrali. Powyżej, w moim poprzednim wejściu, zadałam kilka pytań, na które nikt mi nie odpowiedział. Czy ktoś jest odpowiedzialny za tę stronę? Kto to wszystko koordynuje? Drodzy Państwo! nie ma na co czekać! Nikt nam niczego na tacy nie poda, kaszka manna z nieba nam nie spadnie. Wpisujcie się, proszę, i podawajcie nazwy miast, może w ten sposób będzie łatwiej.
  Pozdrawiam

 32. Agata

  Witam osoby zainteresowane pozwem zbiorowych przeciwko Bankowi BPH (dawniej GE Money bank)
  Widzę, że ludzie są trochę rozproszeni, a trzeba się zjednoczyć. Przeszukałam trochę internet i znalazłam informację, żeby zgłosić swoją chęć udziału w pozwie zbiorowym i wysłać pierwszą stronę skanu umowy z bankiem na adres: redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl. Tak zrobiłam a przed chwilą wysłałam zapytanie pod ww. adres o dalsze informacje. Proponuję aby tak właśnie zrobić, bo wtedy będziemy wiedzieć na czym stoimy. W grupie siła, razem możemy przenosić góry. Pozdrawiam

 33. Małgorzata

  Pani Agato,
  podany przez Panią adres nie jest poprawny, niestety nie mogłam wysłać swojego zgłoszenia. Proszę jeszcze raz go podać.
  Niestety, kancelaria warszawska z powodu małej liczby zainteresowanych odstąpiła od pozwu.
  Był bum, grupa jednego banku wygrała pozew, a co z pozostałymi? Polaku, obudź się!!

 34. Pani Małgorzato

  Adres jest poprawny: redakacja@pozywamy-zbiorowo.pl

  Ponad to

  Właśnie pojawił się wpis na pozywamy-zbiorowo.pl cyt:”
  Drodzy Forumowicze,
  czekacie pewnie na info dotyczące ewentualnego pozwu zbiorowego, to proszę Was jeszcze o odrobinę cierpliwości.

  Analizy bankowców nadal trwają. Pierwsza opinia wymagała uzupełnienia. Wszystko po to, by jak najbardziej kompetentnie się do tego przygotować.”

  Wiec to chyba dopiero początek. W zależności od tego, która z dwóch grup się pierwsza określi co do możliwości pozwu z tą grupą te kilkaset osób pójdzie.

 35. Małgorzata

  Dziękuję. Zarejestrowałam się.

 36. Sabina

  Witam serdecznie.
  Ja również proszę o potwierdzenie. Jestem w takiej samej sytuacji. Kredyt wzięty w 2006.
  Pozdrawiam

 37. Ewa K

  Witam,

  chciałabym dołączyć do pozwu zbiorowego byłego Ge Money. W jaki sposób mogę to uczynić?

 38. makey

  Witam!
  Właśnie się zarejestrowałem na stronie frankiwbph.pl – strona ruchu pro futuris podobno. Następnie z ciekawości przeglądam to forum i zdziwiłem się, bo można się zarejestrować na innej stronie redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl. Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Wieczorem wyczytałem, że na forum zawrzało gdy przez czas wakacji nie zadziało się zbyt wiele i różne osoby zaczęły nawoływać do aktywności i działania. Postów jest mnóstwo i nie mam możliwości przeczytać ich wszystkich. Czy może mi to ktoś wyjaśnić? Na czym stanęło? Jakie są AKTUALNIE podejmowane działania, czy mam szansę dołączyć do grupy zdecydowanej na rozprawę z bankiem BPH?
  Będę wdzięczny i pozdrawiam, mk

 39. Franek

  No to jak jest z tym wspólnym frontem? można się jeszcze dopisać ? .Ciekaw jestem jaki odsetek mających kredyt we franku zaciągnęła go w GE Money
  Sprzedający mieszkanie dostał złotówki a bank to przeliczył na franki „wiedząc ” , że kurs nie może być już niższy

 40. Iga

  Można się jeszcze dopisywać. W artykule „Kancelaria wybrana” są umowy i szczegóły pozwu. W razie czego zawsze można się kontaktować bezpośrednio z kancelarią.

 41. Dany

  Hej,

  Powodzenia w Waszych walkach z Bankiem, tak jak naiwnie zaufaliście Open Finance(om) it pseudo doradcom, którzy wydymali to stado, które teraz idzie za jakimiś kancelariami które zrobią na was złoty interes.
  No cóż, ktoś musi stracić, żeby zarobić mógł ktoś ;-)
  I tez mam kredyt w tym Banku, frank po ponad 3.5 wzięty i co mam się też dołączyć ? Chyba żartujecie …
  pozdro i powodzenia

 42. redakcja@pozywamy-zbiorowo.pl trzeba tam też spróbować…są oni z Wrocławia

 43. Dzidka

  Kredyt w CHF zaciągałam w 2002 roku w BPH ( obecnie Pekao SA), w Krakowie. Gdzie mogę dołączyć do pozwu zbiorowego ?

 44. Witam,Potrzebuję informacji, czy jest gdzieś organizowany protest zbiorowy dotyczący umów kredytowych w CHF.
  Kredyt był wzięty w Banku GE Money, przeszedł do BPH, tam później był podpisany aneks na zmianę zabezpieczenia kredytu, gdzie wciśnięto mi do podpisania oświadczenie, że znam ryzyko, w przeciwnym wypadku nie mogłabym zmienić zabezpieczenia.
  Czy jest gdzieś ktoś, kto przeczytałby moją umowę i wspomniany aneks i ocenił, czy jest możliwość walczenia i wygrania z bankiem BPH?
  Pozdrawiam
  Małgośka P

 45. AnnaJ

  Dlaczego strona nie jest nowelizowana i nie ma na niej dalszych informacji??
  Przystąpiłam do pierwszej gruopy i chciałabym cokolwiek wiedziec co dalej. Chocby jakies informacje z rynku i z działan kancelarii…..!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.