Pismo do Prezesa UOKiK

Wszystkich, którzy mają podpisaną umowę z Bankiem BPH (wcześniej GE Money Bank) dot. udzielenia kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF zachęcamy do wysłania załączonego pisma do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Co należy zrobić? 1. Wydrukować dokument 2. uzupełnić miejscowości i daty w górnym prawym rogu 3. Podpisać się pod treścią pisma (jeden z kredytobiorców)…

Czytaj więcej